Лекція та майстер — клас від Інгрід Ружило-Каліновська, Prof., MD, PhD, DSc., Польща

Домашня / Лекція та майстер — клас від Інгрід Ружило-Каліновська, Prof., MD, PhD, DSc., Польща

ЗАХІД СКАСОВАНО

 

 

27 березня                                                                                    м.Київ

Вперше в Україні!

Лекція та майстер — клас

КПКТ ( Конусно-променева комп’ютерна томографія)- як правильно  її читати?​

Інгрід Ружило-Каліновська, Prof., MD, PhD, DSc., Польща

Програма лекції:

1. Вступна частина лекції на тему Конусно-променева комп’ютерна томографія. Інформація про те, як утворюється зображення, як здійснюється обробка зображення, різниця та схожість між КПКТ та медичною комп’ютерною томографією ( дизайн рентген апарату, позиціонування пацієнта, товщина плівки, використання шкали Хаунсфільда, контрастність зображення та перешкоди, артефакти зображення зі стоматологічного матеріалу, доза експозиції.

2. Біглий огляд нормальної анатомії в КПКТ. Кількість анатомічних структур в щелепно-лицьовій ділянці обмежена, але вони є різними при різноманітних способах візуалізації. КПКТ дозволяє здійснення поперечної візуалізації щелепно-лицьової структури , у зв’язку з цим, лікар має застосувати способи зчитування зображень з 2-вимірної радіограми до плівок, що пропонують 3-вимірні дані в  КПКТ. В цій частині лекції анатомія КПКТ буде демонструватися з фокусом на структурах, які мають вирішальне значення для планування імплантації.

3. Презентація системного підходу до зчитування обсягу КПКТ.  КПКТ використовується для визначення стоматологічних патологій та для планування розміщення імплантату, дана інформація більш знайома стоматологам-практикам. Основна проблема полягає в тому, що більшість патологій лишається невизначеними під час сканування КПКТ, оскільки систематичне зчитування та звітування не проводиться. В даній частині лекції, рентгенографічні знаки та симптоми будуть оговорені, що дозволяє встановити діагноз при патологіях. Надаються приклади подібних патологій, напр.остеомієліт, кісткова дисплазія, остеопороз, кіста, новоутворення (пухлини) і т.д. Прогнозування залежить від раннього виявлення подібних патологій та швидкого застосування відповідного лікування. Якщо патології не виявляються вчасно, вони продовжуваптимуть розвиватись і лікування вже буде більш складним. Деякі з таких патологій є протпоказаннями до виживлення імплантатів. У зв’язку з цим, є вирішальним оволодіти здібностями виявлення патологічних станів під час КПКТ.

Lecture “CBCT – how to read it right?”

  1. Introduction to Cone Beam Computed Tomography. Information on how image is produced, how image processing occurs, differences and similarities between CBCT and medical Computed Tomography (design of X-ray machine, patient positioning, slice thickness, use of Hounsfield Units, image contrast and noise, image artifacts from dental materials, exposure dose considerations).
  2. A glimpse at normal anatomy in CBCT. The number of anatomical structures in the maxillofacial area is limited but they look differently in various imaging methods. CBCT allows for cross-sectional imaging of maxillofacial skeleton therefore a doctor must adapt methods of image reading from 2-dimensional radiographs to slices presenting 3-dimensional data in CBCT. In this part of the lecture anatomy of CBCT will be presented with focus placed on structures crucial in implant planning.
  3. Presentation of systematic approach to reading of a CBCT volume. CBCT is used for detection of dental pathologies and for planning of implant placement, and these issues are more familiar to dental practitioners. The main problem is that many lesions remain undetected in CBCT scans as systematic reading and reporting is not performed. In this part of the lecture radiographic signs and symptoms will be discussed that allow for diagnosis of pathologies of skeleton. Examples of such pathologies will be given eg. osteomyelitis, bone dysplasias, osteoporosis, cysts, tumours etc. Patient prognosis depends on early detection of such pathologies and quick implementation of adequate treatment. If lesions are missed they continue growth and treatment becomes more complicated. Some of these pathologies are contraindication for implant placement. Therefore it is crucial to possess abilities to be able to pick up pathological conditions in CBCT volumes.

Програма майстер — класу:

з чого починаємо і як оцінюємо результати дослідження;
— розбираємося в проекціях та визначаємо найбільш підходящу для різних діагностичних задач;
— вивчаємо модулі і структуру програми;
— разом розбираємо дослідження, діагностуємо патологічні структури;
— оцінюємо кореневі канали, шукаємо МБ2, виміряємо довжину;
— будуємо реформат ОПТГ із КЛКТ і робимо "вірні крос-секції";
— проводимо трасировку нижнєщелепневого каналу. Робимо розрахунки під імплантацію. модулюємо віртуальні імплантати та ін.

На майстер-класі ви індивідуально, синхронно з лектором зможите навчитеся правильно діагностувати, розраховувати та фіксувати отримані результати.

 

Таймінг

— 10:00 — 11:00 — реєстрація
— 11:00 — 13:00 — лекція з перекладом
— 13:00 — 14:00 — перерва
— 14:00 — 18:00 — майстер — клас з перекладом

Вартість участі: 

— лекція — 150 євро

— лекція та майстер-клас — 300 євро

 

Організатори: Perio Art Academy, Acteon Group, Internation Dental Forum

Предварительная регистрация обязательна — http://perioart.royal.co.ua/registration/

Место проведения: г. Киев, Броварской проспект, 15, МВЦ

Контакты: +38(099) 742 92 32